Varova Oy: Asiakkuutemme ytimessä yhteinen kehittyminen

Varova Oy on suomalainen, 75 vuotta täyttänyt logistiikan palveluyritys, joka toimii maailmanlaajuisen kuljetus- ja logistiikkaverkoston suomalaisena kumppanina auttaen vienti- ja tuontiyrityksiä löytämään sopivimmat ratkaisut kuljetuksiin eri maiden välillä.

 

Fenno Roadin kanssa yhteistä taivalta on taitettu jo vuodesta 2014. Fenno Road tarjoaa Varovalle kumppanuuden jakelu- ja noutoverkostoon Suomessa.

Fenno Roadin yhteistyö on auttanut meitä muun muassa kehittämään prosessejamme nopeammiksi. Hyvänä esimerkkinä yhteisistä kehitysprojekteista oli terminaaliuudistus. Halusimme keskittyä enemmän kansainvälisen huolintalogistiikan asiantuntijuuteen ja siirsimme EU-liikenteidemme terminaalitoiminnot Fenno Roadille. He ovat myös huomioineet erittäin hyvin laatukriteeriemme tarpeita, ja nämä kehitystoimet näkyvät ihan kansainvälisellä tasolla laatumittareissamme, Varovan toimitusjohtaja Mikko Vihanto kertoo.

Pitkäikäisenä asiakkaana Vihanto on päässyt kehittämään yhteisiä toimintamalleja. Varova ja Fenno Road jakavat vakaan mission tuottaa asiakaslähtöistä logistiikkapalvelua, joten toimintojen mukauttaminen ja kehittäminen kumppanin kanssa auttaa reagoimaan herkästikin toimintaympäristöjen muutoksiin.

Fenno Roadin kanssa pidämme säännöllisesti yhteyttä, opimme asioista ja sovimme tehtäviä toimenpiteitä, joita seurataan ja jatkokehitetään. Omalla verkostollamme on alati kehittyvät laatu- ja vastuullisuusvaatimukset, jotka heijastavat yhteistyöhömme. Onkin ollut hienoa huomata, kuinka Fenno Road lähestyy näitä tarpeita hyvin käytännönläheisellä tavalla ja asiakasta kuunnellaan, Vihanto sanoo.

Fenno Road on pystynyt ketteryydellään ja asiakaslähtöisyydellään haastamaan isojakin alan toimijoita. Näen heidät tervetulleena vaihtoehtona täällä kotimaisissa jakeluverkostoissa. Meille yksi yhteistyön onnistumistekijöistä on kasvollisuus – yhteyshenkilön tulee olla helposti tavoitettavissa. Pystymme pääsemään myös paikalliseen tasoon kiinni Fenno Roadin paikallisliikennöitsijöiden kanssa ja rakentamaan yhteyksiämme myös paikallistasolla, hän jatkaa.

Mikko Vihanto, Varova Oy
X

  YHTEYSTIEDOT

  Nimi *:
  Sähköpostiosoite *:
  Puhelinnumero *:

  ASIANI KOSKEE

  Tiedossa oleva lähetyksen rahtikirjanumero:

  Lisätietoja *