Registerbeskriving

Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §

1. Registeransvarig
Fenno Road Ab
Komentosilta 1
00980 HELSINKI
FO-nummer 2581102-9
tel 040 451 8044
kuljetuspalvelu (at) fennoroad.fi

2. Kontakt
Kontakt med email: kuljetuspalvelu(at)fennoroad. fi

3. Registrets namn
Fenno Road Oy web kontakt register

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter
Registret används för kundkontakter, kundvård och utveckling samt opinionsundersökningar och marknadsundersökningar

5. Registrets informationsinnehåll
Registret kan innehålla följande information för kunder:
– För- och efternamn
– Telefon
– e-postadress
– Företag
– FO-nummer
innehåll för kontakt med eventuella bilagor

6. I regel använda informationskällor
Data som samlats in från webbplatsen genom berättigade kunder med hjälp av formulär.

7. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
Personuppgifter överlåts inte till mottagare utanför EU.

8. Principerna för skyddet av registret
Registerdata skyddas av brandmurar, lösenord och andra tekniska hjälpmedel. Registerdata kommer att behandlas konfidentiellt och tillgång gränsar till Fenno Road Ab:s personal, som regel, försäljning och kundservice, samt till de personer som är ansvariga för att upprätthålla systemet.

9. Rätt till insyn och rätt att kräva korrigering av uppgift
Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter som rör dem som lagras i registret och få kopior av dem. En skriftlig begäran om en kontroll som ska skickas till datafilen i punkt 1, antingen per post eller via e-post. Den registrerade har rätt att begära information om själva uppgifterna korrigering, komplettering eller radering. Begäran ska lämnas skriftligen till registrator.