Fenno Road Oy mukana vastuullisuustalkoissa

Vastuullisuusohjelman suunnittelu Fenno Road Oy:lle on kokonaisvaltainen prosessi, joka on tärkeä askel kohti kestävämpää ja vastuullisempaa liiketoimintaa. Yhdessä asiakkaiden ja liikennöitsijöiden kanssa rakennettu, pitkäkantainen ohjelma tulee huomioimaan asiakaslähtöisen lähestymistavan sekä liikennöitsijöiden roolin, käytännön näkökulmat ja osallistumisen.

– Teemme jo nyt paljon tulevassa vastuullisuussuunnitelmaan tulevia asioita, mutta näitä on hyvä syventää ja tarkastella omana kokonaisuutenaan, kertoo Fenno Road Oy:n toimitusjohtaja Niko Hiukka.

Tavoitteena on määritellä konkreettisia ja mitattavia asioita ja tekoja, jotka vastaavat kaikkien osapuolten tarpeisiin ja odotuksiin. Näin varmistetaan, että vastuullisuusohjelma vastaa yrityksen tavoitteita ja tarjoaa asiakkaille parhaan mahdollisen kokemuksen vastuullisista kuljetuspalveluista.

Asiakkaat etsivät vastuullista kumppania

Asiakkaidemme tarpeet ja odotukset ovat avainasemassa vastuullisuusohjelman kehittämisessä. Pystymme jatkossakin tarjoamaan kumppanuuden, joka tarjoaa luotettavia ja kestäviä kuljetuspalveluita ottaen samalla huomioon ympäristö- ja sosiaaliset näkökulmat.

– Nykyisellään kiinnitämme huomiota mm. jätteiden kierrätykseen, polttoainevalintoihin, uusiutuvaan energiaan, työnantaja- ja talousvastuuseen sekä eettisen liiketoiminnan vastuisiin. Asiakkaiden kysymykset ESG-vastuullisuuden ympärillä ovat jo miltei arkipäivää, Hiukka sanoo.

Liikennöitsijöiden rooli merkittävä

Olemme saaneet hyvää keskustelua aikaiseksi liikennöitsijöidemme kanssa. Ohjelman suunnittelussa liikennöitsijöiden aktiivinen osallistuminen on keskeistä, sillä heiltä saamme arvokasta tietoa vastuullisuusasioiden käytännön integroinnista päivittäistoimintaan ja asiakastyytyväisyyteen.

Vastuullinen tulevaisuus kuljetusalalla – haasteena aikataulu ja päästöraportointi?

ESG-vastuullisuus on pitkälti lakien ja säädösten mukaista kautta suomalaisen kuljetusalan. Taloudellisessa, sosiaalisessa ja eettisissä vastuissa toimitaan pitkälti saman kaavan mukaan. Ympäristöasioissa alalta löytyy tarkennettavaa mm. polttoainevalintojen ja jätteiden kierrätyksen puitteissa.

– Vastuullisuusasiat muuttuvat aidoksi tekemiseksi, eivätkä ne enää ole päälle liimattua arvokolinaa. Nykymarkkinassa asiakkaat luovat painetta ja tarvetta muun muassa energiainfrastruktuurin kestävälle kehitykselle, Hiukka toteaa.

Hiukka viittaa siihen, miten tekniikka ja teknologia vastaavat kysyntään erityisesti raskaan kaluston puitteissa. Tilanne saattaa luoda vaihtoehtoisten polttoaine- ja energiaratkaisujen edistyneisyyden, jonka mukana kuljetusalan, sekä kalusto- ja energiatoimittajien, tulee pystyä kehittymään.

Päästöraportoinnin laskentaperiaatteet ja laskentatiedon hallinta tulevat olemaan kriittisessä asemassa tulevaisuuden kilpailussa.

– Toivon, että päästöraportit olisivat asiakkaan näkökulmasta vertailukelpoisia. Tämä vaatisi sen, että ne ovat samoilla periaatteilla laskettuja, Hiukka pohtii.

X

  YHTEYSTIEDOT

  Nimi *:
  Sähköpostiosoite *:
  Puhelinnumero *:

  ASIANI KOSKEE

  Tiedossa oleva lähetyksen rahtikirjanumero:

  Lisätietoja *