Alueliikennöitsijät

Fennoroad on kotimaisten alueliikennöitsijöiden perustama ja omistama kuljetusketju. Liikennöitsijät ovat erikokoisia toimijoita, mutta kaikilla on vakiintunut asema ja pitkä kokemus omalla alueellaan. Keskeinen yhdistävä tekijä on myös asenne: palvelun laatu on kaiken tekemisen perusta.

Työnjako on yksinkertainen. Alueliikennöitsijät hoitavat runkoliikenteen, noudot ja jakelut, Fennoroad hallinnoi ja ohjaa toimintaa. Ulkopuolisia palveluntarjoajia ei käytetä, joten kuljetus on aina omissa käsissä.